English

زمرد پویش

زمرد پویشزمرد پویش

زمرد پویش

شرکت معدنی زمرد پویش ارومیه به شماره ثبت 4169 از آذربایجان غربی – مرکزیت ارومیه در سال 1377 در شهرک صنعتی فاز یک – بلوار بهاران – خ چهارم تاسیس شد.

این واحد تولیدی به منظور صادرات به کشور های همسایه شامل عراق ، ترکیه و جمهوری نخجوان و ارمنستان و آذربایجان و سایر کشور های منطقه و همچنین اقسا نقاط ایران عزیزم احداث گردید .

استان آذربایجان غربی قطب اقتصادی و تولیدی میوه و آبمیوه کشور می باشد و باتوجه به نیاز مبرم واحد های تولیدی آبمیوه و کنسانتره به ماه معدنی پرلید جهت فلتراسیون و قسمت کشاورزی و گلخانه ها جهت کشت و بستر خاک و تولید سریع و آسان و عاری از انواع آلودگی قارچی و میکروبی به پرلیت نیازمند هستند و همچنین در احداث ساختمان های سبک و عایق از سرما و گرما و غذای دام و طیور مورد استفاده قرار میگیرد و امروزه روز به روز به اهمیت استفاده از این ماده معدنی در تمام صنایع مشاهده می گردد و آماده دریافت سفارش از تمام نقاط ایران را داریم .